energiategu header 1130x300

Eesti keeles rus eng

Aasta Energiategu

Igal aastal toimuval Energiamessil (www.energiamess.ee) või Energiakonverentsil (www.energiakonverents.ee) pärjatakse energiavaldkonnas tegutsevate erialaliitude ja organisatsioonide arvates suuremat tunnustust ja avalikkuse tähelepanu ja austust väärivad teod auhinnaga ja tunnustusmärgi avaliku kasutamise õigusega. Auhindade andjad nimetavad auhinnasaajad, kellele antakse tunnustav auhind Aasta Energiategu tähelepanuväärse teo või saavutuse eest. Auhinnagala Aasta Energiategu toimub Energiamessi - Kütame! või Energiakonverents - Kütame! laval. 

Mai Kartau
Aasta Energiategu projektijuht
energiategu@energiamess.ee
504 0666
www.energiategu.ee


Aasta Energiategu 2019

Aasta Energiategu 2019 auhinnagala toimus 28. septembril Rakveres, Energiamess - Kütame! Viking Window. Kolmandat korda toimunud galal pälvisid auhinnad: 

1. Tallinna Energiaagentuur tunnustab Tallinna Kiirabijaama päikeseelektrijaama rajamise eest 

2. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab EnergiakontserniUtilitas Mustamäe koostootmisjaama eest 

3. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab Fortum Eesti ASPärnu kaugjahutusjaama eest  

4. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab Paikre OÜ Pärnu Päikesepargid rajamise eest

5. Eesti Taastuvenergia Koda tunnustab Eesti Gaas AS Pärnu Päikesepargid rajamise eest

6. Eesti Gaasiliit tunnustab AS Elering Balticconnectori ehituse eest

7. Eesti Gaasiliit tunnustab Ehituskonsortsium AS EG Ehitus/AS Scanweld/UAB Alvora Balticconnectori ehituse eest

8. Elektrum Eesti OÜ  tunnustab Ericsson Eesti AS vastutustundliku suhtumise ja 100% taastuvenergia tarbimise eest

9. Tartu Regiooni Energiaagentuur tunnustab Tartu linna gaasibusside hanke eest

10. Tartu Regiooni Energiaagentuur tunnustab Tartu linna rattaringluse eest

11. Tartu Regiooni Energiaagentuur tunnustab Estiko Plastar AS kui eeskujulik rohelise mõttelaadiga ettevõte

12. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tunnustab Estonian Cell AS - eeskujulik enegiatõhus ettevõte

13. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tunnustab Jeld-Wen Eesti AS - eeskujulik enegiatõhus ettevõte

14. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tunnustab Tallinna Linnatranspordi AS otsuse eest soetada gaasibusse


Aasta Energiategu 2019 pildigalerii (klikka pildil)Aasta_Energiategu_2019.jpg


Aasta Energiategu 2018

Aasta Energiategu 2018 auhinnagala toimus Tallinnas Energia avastuskeskuses Energiakonverents - Kütame! laval. Teist korda toimunud galal pälvisid auhinnad: 

AS Eesti Post
Omniva uue logistikakeskuse hoonele päikeseelektrijaama paigaldamise eest. 
Auhinna andis Rae vald 

Eesti Maaülikooli Taastuvenergiakeskus
Konverentside sarja TEUK (Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine) läbiviimise eest. TEUK on iga-aastane pikima ajalooga järjepidevalt energeetikateemat käsitlenud konverents Eestis, kus energiateemade teadusliku käsitlemise kõrval pööratakse suurt rõhku ka teadussaavutuste populariseerimisele üldsuse hulgas.
Auhinna andis Tartu Regiooni Energiaagentuur

Tallinna Tööstuspargid AS
Tallinna esimese munitsipaalomanduses oleva kontorihoone Paldsiki mnt 48a katusele rajatud päikeseeelektrijaama eest. Kiire ja edukas lahendus andis hoogu praegu ettevalmistatavasse 100 päikeseelektrijaama rajamise projektile.
Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur

Energiakontsern Utilitas
Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne soojuse ja elektri tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine. Kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Utilitase koostootmisjaamades toodetav roheline elekter katab ligi 200 000 kaugküttega kodumajapidamise vajaduse. Aktiivselt on käimas Tallinnas Mustamäe tootmiskompleksi rekonstrueerimine, mille tulemusena kaasajastatakse olemasolev katlamaja ning ehitatakse taastuvkütusest elektrit ja soojust tootev koostootmisjaam – kolmas Tallinna varustav koostootmisjaam. 2018 aasta I poolaastas on Utilitas tänu taastuvkütuste kasutamisele ja koostootmisele piiranud CO2-heidet 246 000 tonni võrra. Taastuvkütuste osakaalu suurendamise ja CO2 emissiooni vähendamise eesmärgil on Utilitas lisanud katlamajadele suitsugaaside kondensaatorid.
Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti taastuvenergia statistika ülejäägi müük Luksemburgi Suurhertsogiriigile. 
Auhinna andis Eesti Taastuvenergeetika Koda

Taltech’i Inseneriteaduskonna Energiatehnoloogia Instituut
Hea koostöö eest ja tudengitele vajaliku õpikeskkonna võimaldamise eest tagamaks inseneride järelkasv ja energiavaldkonna jätkusuutlik areng.
Auhinna andis Adven Eesti AS

Pärnumaa Ühistranspordikeskus
Esimese Eesti linnana sõidavad Pärnus kõik linna 18 gaasibussi rohegaasiga. 
Auhinna andis Pärnu linn

Biometaan OÜ
Esimene põllumajandusjäätmetest biometaani tootev jaam.
Auhinna andis Maaeluministeerium

Elering AS
Vabade liitumisvõimsuste kaardirakenduse eest. 
Auhinna andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti Energia AS
Auvere elektrijaama valmimise eest.
Auhinna andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aasta Energiategu 2018 pildigalerii (klikka pildil)

Aasta Energiategu_2018.jpg

Aasta Energiategu 2018 video (klikka pildil)

energiateguyoutube.png

Aasta Energiategu 2017

Aasta Energiategu 2017 auhinnagala toimus Tallinnas Järve Keskuses Energiamess - Kütame! Viking Window messilaval. Esimest korda toimunud galal pälvisid auhinnad: 

Alexela Energia AS
Esimese KIK programmi raames biogaasi võimekusega tankla rajamise eest Eestis.
Auhinna andis Eesti Gaasiliit

AS Eesti Gaas
Esmakordse LNG kasutuselevõtu eest parvlaevade punkerdamisel Eestis.
Auhinna andis Eesti Gaasiliit

Väätsa Vallavalitsus
Tuuliku ja päikesepaneelidega varustatud energiatarga kooli eest.
Auhinna andis Eesti Taastuvenergia Koda

Indrek Allmann
Eramu eest Kesselaiul, kus elektrivõrku pole ning energiavarustus on lahendatud päikesepaneelide ja –kollektorite, väiketuuliku ning akupanga abil.
Auhinna andis Eesti Taastuvenergia Koda

Fortum Tartu AS
Tarka energiatarbimist soodustava ja ökoloogilist jalajälge vähendava Aardla kaugjahutusjaama valmimise eest.
Auhinna andis Tartu Regiooni Energiaagentuur

Tartu Linnavalitsus
Madala energiatarbimise keskkonnasäästliku lasteaed Naerumaa valmimise eest.
Auhinna andis Tartu Regiooni Energiaagentuur

SW Energia OÜ
Biokütusel põhinevate katlamajade avamise eest üle Eesti.
Auhinna andis Eesti Biokütuste Ühing

Tartu Linnavalitsus
Tark Tartu projekti eest.
Auhinna andis Tartu Maavalitsus

Tallinna Tehinkaülikool ja Matek AS
Tallinnas Akadeemia tee 5a renoveerimise eest.
Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur

Energiakontsern Utilitas
Teise koostootmisjaama valmimise eest, mis on Eesti suurim biomassil töötav koostootmisjaam.
Auhinna andis Tallinna Energiaagentuur

Aasta Energiategu 2017 pildigalerii (klikka pildil)

Aasta Energiategu 2017 auhinnamärk.jpg


Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.